اگر به این موضوع فکر کرده باشید که هر مترجم حرفه‌ای در هر روز چند واژه را میتواند ترجمه کند؟ مسلما به جواب قانع کننده دست پیدا نکردید.

fonetic ielts mock

به نظر شما آیا محدودیتی برای آنچه نیروی انسانی می تواند بطور روزانه ترجمه کند وجود دارد؟
با این حال این یک تحقیق دشوار است و پاسخ قطعی برای آن ندارد. زیرا همه مترجمین و هر شرکت ترجمه دارای روش کار مختلف خود با استفاده از نرم افزارها، مهارت ها و تجربیات هستند.

بنابراین ، تعمیم دادن پاسخی مستقیم به این سؤال کمی دشوار است.

به عنوان مثال ، به شما وظیفه ترجمه 2 پروژه با کلمات کلیدی یکسان اما موضوعات مختلف داده می شود. و خواهید فهمید که هر دو کار به یک رویکرد و زمان بندی متفاوت نیاز دارند.

در حالی که ممکن است یکی از پروژه هایی که در تخصص شماست تنها 30 دقیقه از وقت شما را بگیرد. دیگری ممکن است شما را مجبور کند یک ساعت یا بیشتر برای اجرای آن صرف کنید.


برخی از فاكتورها كه باید در نظر بگیرند متوسط عمل است یعنی كار با قالب های متنی به صورت فرم كپی یا فرم كپی نرم (الکترونیکی). در اینجا می فهمید که ترجمه نسخه های چاپی مدت زمان طولانی تری نسبت به زمانی که می خواهید روی متون الکترونیکی کار کنید، وقت گیر هستند.

در حالیکه یک مترجم متون چاپی ممکن است روزانه 1800 کلمه ترجمه کند ، مترجمین که با قالب های الکترونیکی (ترجمه های مبتنی بر وب) و حافظه ترجمه خوب کار می کنند ، می توانند به چیزی بین 2500 و 3000 کلمه دست پیدا کنند.

اما این ممکن است در بین زبان ها نیز متفاوت باشد زیرا ترجمه به زبان ژاپنی کندتر از ترجمه به زبان های اروپایی است زیرا چندین کلید برای نمایش و تایپ یک کلمه در الفبای مورد استفاده در ژاپنی مورد نیاز است.
هرچه بیشتر با یک موضوع یا موضوع خاص آشنا باشید ؛ هر چه سریعتر ترجمه انجام خواهد شد. متن کاملاً واضح و قابل درک ، در مقایسه با متنی که دارای جملات طولانی و دشوار است ، در تسریع فرایند ترجمه موثر است.

همچنین می توانید سرعت تایپ را در نظر بگیرید زیرا این یکی از مهمترین عواملی است که تعیین می کند در هنگام ترجمه یک سند چند کلمه در روز بدست می آید.

زمان لازم برای ویرایش و تصحیح

یک مورد دیگر این است که بایستی زمان لازم برای ویرایش و تصحیح هر پروژه را بعنوان یک کار ترجمه در نظر بگیرید ، زیرا این کار فقط شامل ترجمه نیست بلکه بررسی ، دوبار بررسی و بررسی سه گانه کار است!

یک مترجم ممکن است توانایی ترجمه 150 کلمه در ساعت بر روی متن پیچیده ای را داشته باشد که با آن آشنایی چندانی نداشته و به سوالات زیادی نیاز داشته باشد. و از یک طرف، همان شخص ممکن است بتواند در هر ساعت 600 کلمه ترجمه کند و روی متن بسیار ساده تری که در آن تخصص دارد، کار کند.

با توجه به همگی موارد ، مترجمی که روی یک پروژه خاص کار می کند ممکن است در صورت اعمال برخی شرایط و فناوری های خاص روزانه بین 3000 تا 5000 کلمه تولید کند.

ولی این در حالی است که نمیتوان به طدر صد در صد گفت که این یک فرایند دایمی بود و در طی مدت طولانی پایدار باشد – از این رو به طور متوسط ، او قادر خواهد بود روزانه بین 1500 تا 3000 کلمه انجام دهد ، با یک سرعت راحت کار کند و همچنین فرصت داشته باشد که کار خود را به طور دقیق بررسی و اصلاح کند.

در پایان ، همه اینها به شخص یا شرکت مورد نظر بستگی دارد – همانطور که مهارت ها ، تجربه و روش سازماندهی کار در تعیین تعداد کلمات ترجمه نقش اساسی دارند. این شما به عنوان کاربر خدمات ترجمه یا مترجم حرفه ای هستید که مجبورید استانداردهای خود را تنظیم کنید ، زمان بندی و برنامه خود را بررسی کنید تا تعداد کلماتی را که می توانید هر روز با ابزارهای ترجمه صحیح به دست آورید ، ببینید.


Warning: file_put_contents(): Only -1 of 38 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 62 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 439 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 439 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 16491 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 3146 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1303 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 91 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1015 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 87 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 645 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 10601 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 1566 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 3503 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 31294 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 7113 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5197 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 23166 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 3288 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 454 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 41034 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 4160 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 104 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 109 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 13994 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 103373 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 138137 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 17948 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 8472 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 5243 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 382 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 92 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Warning: file_put_contents(): Only -1 of 3785 bytes written, possibly out of free disk space in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172

Fatal error: Uncaught ErrorException: file_put_contents(): write of 8192 bytes failed with errno=122 Disk quota exceeded in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php:172 Stack trace: #0 [internal function]: litespeed_exception_handler(8, 'file_put_conten...', '/home/fonetici/...', 172, Array) #1 /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php(172): file_put_contents('/home/fonetici/...', '/*!\n * Font Aw...', 8) #2 /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimizer.cls.php(126): LiteSpeed\File::save('/home/fonetici/...', '/*!\n * Font Aw...', true, true) #3 /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(837): LiteSpeed\Optimizer->serve('https://fonetic...', 'css', true, Array) #4 /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php(330): LiteSpeed\Optimize->_build_hash_url(Array) #5 /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/optimize.cls.php in /home/fonetici/public_html/wp-content/plugins/litespeed-cache/src/file.cls.php on line 172