FONETIC MAGAZINE

معیارهای ارزیابی آزمون اسپیکینگ آیلتس

آزمون اسپیکینگ آیلتس یک مصاحبه حضوری و چهره به چهره بین ممتحن و آزمون دهنده است. این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است. هر قسمت با توجه به چهار معیار مختلف امتیاز بندی می شود.

معیارهای امتیازدهی را در جزئیات بدانید
ممتحن مهارت های گفتاری شما را بر اساس چهار معیار ذکر شده در زیر ارزیابی می کند.

روان صحبت کردن و انسجام بین جملات در آزمون اسپیکینگ آیلتس

این معیار بررسی می کند که چه مدتی میتوانید به روانی صحبت کنید ، توانایی صحبت کردن شما بدون مکث یا تردید و بدون هیچ گونه اصلاح جملات از معیارهای مورد سنجش هستند. همچنین ممتحن استفاده کارآمد از ضمایر، اتصالات، حروف ربط و موارد دیگر را ارزیابی می کند. شما باید با لهجه و زبانی صحبت کنید که توسط ممتحن به راحتی قابل درک باشد.

ماک آنلاین آیلتس فونتیک
ماک آنلاین آیلتس فونتیک

دایره واژگان در آزمون اسپیکینگ آیلتس

در این معیار، ممتحن تعیین می کند که آیا شما از طیف گسترده ای از واژگان استفاده می کنید یا خیر، سعی کنید معنی آن را در کلمات مختلف منتقل کنید و از واژگان کمتر رایج استفاده کنید. استفاده از کلمات ترکیبی و پارافریز در مکان مناسب نیز مورد توجه قرار می گیرد. هنگام صحبت باید از خطاها جلوگیری کنید.

ماک آنلاین آیلتس فونتیک
ماک آنلاین آیلتس فونتیک

دقت گرامری و استفاده درست از دستور زبان در آزمون اسپیکینگ آیلتس

در اینجا ، شکل گیری جملات یعنی ساختار جمله ها و کاربرد صحیح دستور زبان تعیین می شود. ساختارها باید به گونه ای دقیق تنظیم شوند که هنگام صحبت ، استفاده از آن طبیعی و مناسب به نظر برسد.

ماک آنلاین آیلتس فونتیک
ماک آنلاین آیلتس فونتیک

تلفظ در آزمون اسپیکینگ آیلتس

توانایی شما در استفاده از لحن (به عنوان مثال بالا و پایین آمدن صدا هنگام صحبت کردن) و نحوه تلفظ هر کلمه ای در نظر گرفته شده است. لهجه شما باید به گونه ای باشد که توسط ممتحن به خوبی درک شود.

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

شما می توانید در آزمون های آزمایشی اسپیکینگ آیلتس شرکت کنید تا با نوع سوالاتی که در آزمون واقعی مطرح می شود آشنا شوید. تمرین مکالمه انگلیسی در زندگی روزمره با دوستان، خانواده یا همکاران می تواند مهارت های شما را بهبود بخشد.