FONETIC MAGAZINE

آزمون آیلتس فونتیک چگونه کار میکند؟

  • وارد صفحه آزمون شوید
  • آزمون مورد نظر خود (آکادمیک/جنرال) را انتخاب کنید
  • بعد از پایان آزمون نتیجه را به صورت فوری و آنلاین دریافت کنید
  • با زدن دکمه مشاهده سوالات پاسخ ها را مشاهده کنید
  • علاوه بر پاسخ ها، علت درستی و غلطی پاسخ خود را ببینید
  • با مشاورین ما به صورت آنلاین در ارتباط باشید