FONETIC MAGAZINE

آیا امکان شرکت در کلاسی مربوط به تنها یک مهارت آیلتس وجود دارد؟

بله کلاس های تک مهارت (Reading, Writing, Listening, Speaking) به شما این امکان را میدهد که در صورت ضعف در یکی از مهارت های آیلتس بتوانید این مهارت را تقویت کنید.