FONETIC MAGAZINE

آیا فایل رایتینگ را باید به ایمیل یا گروه خاصی ارسال کنم؟

خیر در بخش رایتینگ فضایی در نظر گرفته شده که مطابق با آزمون اصلی باید متن خود را تایپ کرده و سپس دکمه ارسال را فشار دهید. توجه بفرمایید که زمان در نظر گرفته شده برای این بخش برابر ۶۰ دقیقه بوده و پس از پایان زمان فرم مورد نظر ارسال می شود. در هنگام نوشتن رایتینگ امکان کپی پیست کردن وجود نداشته و تنها باید متن خود را به صورت کامل تایپ کنید.