FONETIC MAGAZINE

آیا محدودیتی برای شرکت در آزمون ها وجود دارد؟

خیر می توانید هر چند بار که دوست دارید در آزمون آیلتس شرکت کنید.