FONETIC MAGAZINE

آیا میتوانم فایل با موضوع انتخابی خودم را ارسال کنم؟

بله علاوه بر شرکت در آزمون های از پیش طراحی شده شما میتوانید با مراجعه به بخش “ارسال فایل رایتینگ” فایل های خود را با موضوع انتخابی برای ما ارسال کنید. شما میتوانید به دو صورت ارسال فایل و یا تایپ کردن در فضای سایت متون خود را برای ما ارسال کنید