FONETIC MAGAZINE

امتحان لیسنینگ چند دقیقه است؟

آزمون Listening آیلتس تقریباً 30 دقیقه طول می کشد و شما اجازه دارید در 10 دقیقه بعد از پایان آزمون پاسخ های خود را از دفترچه سؤالات به پاسخنامه خود منتقل کنید.