FONETIC MAGAZINE

لیسنینگ و ریدینگ آیلتس چگونه بررسی می شود؟

بخش‌های Reading و Listening آیلتس به‌طور خودکار توسط هوش مصنوعی بررسی می‌شوند، در حالی که بخش‌های Writing و Speaking همچنان توسط ممتحن های آموزش دیده درجه‌بندی می‌شوند. میزان اطمینان به نمره دهی توسط هوش مصنوعی 100% است