اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • مهراد نیکنام
   مهراد نیکنام
   قیمتی را برای پروژه 51184 پیشنهاد داده است. در ساعت ۴:۲۶ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
  • احسان حاجی زاده
   احسان حاجی زاده
   قیمتی را برای پروژه 51184 پیشنهاد داده است. در ساعت ۴:۲۴ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
  • مریم رضوانی
   مریم رضوانی زاده
   قیمتی را برای پروژه 82228 پیشنهاد داده است. در ساعت ۹:۳۵ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  • عارف محمدیان
   عارف محمدیان
   قیمتی را برای پروژه 82228 پیشنهاد داده است. در ساعت ۳:۴۳ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  • امیر شمس
   امیر شمس
   قیمتی را برای پروژه 82228 پیشنهاد داده است. در ساعت ۳:۳۹ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  • شیوا حامدی
   شیوا حامدی
   قیمتی را برای پروژه 82228 پیشنهاد داده است. در ساعت ۸:۵۳ ق.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  • مهراد نیکنام
   مهراد نیکنام
   قیمتی را برای پروژه 82228 پیشنهاد داده است. در ساعت ۸:۴۹ ق.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  • محمد مرادی
   قیمتی را برای پروژه 82228 پیشنهاد داده است. در ساعت ۸:۴۴ ق.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
  • محمد مرادی
   قیمتی را برای پروژه 82228 پیشنهاد داده است. در ساعت ۸:۳۸ ق.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
  • محمد مرادی
   قیمتی را برای پروژه 82228 پیشنهاد داده است. در ساعت ۶:۴۲ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹

  ثبت پروژه

  1 انتخاب طرح
  • تـرجـمـه غیررسـمی

   خدمات ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه کتاب و انواع مقالات علمی دانشجویی و تخصصی، کاتالوگ، وب سایت، ترجمه فایل های صوتی و تصویری

   انتخاب
  • تـرجـمـه رسـمـی

   خدمات ترجمه رسمی شامل ترجمه شناسنامه، مدارک رسمی جهت مسافرت های توریستی، تحصیلی و اقامتی مدارک، ریز نمرات دانشگاهی، مدرک تحصیلی

   انتخاب
  • تـایپ و ویـراستـاری

   خدمات تایپ انواع متون فارسی، انگلیسی و فرانسوی، فرمول، جداول و فلوچارت و همچنین ویراستاری فنی و محتوایی کتاب، مقاله و پایان نامه

   انتخاب
  2 ورود یا ثبت نام
  3 جزئیات پروژه خود را وارد کنید