اینتر را بزنید

جزئیات پروژه

  اینتر زنید

  پیغام ها

  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۷:۴۰ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۷:۳۷ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۷:۳۱ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • شیوا حامدی    شیوا حامدی یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۷:۱۳ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۴:۰۴ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۴:۰۲ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • شیوا حامدی    شیوا حامدی یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۳:۰۴ ق.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۹:۲۳ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  • عارف محمدیان    عارف محمدیان یک پیغام در محیط کاری پروژه 61052 قرار داده است. در ساعت ۷:۵۷ ب.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  • ahmadza    ahmadza یک پیغام در محیط کاری پروژه 68065 قرار داده است. در ساعت ۱۱:۳۵ ق.ظ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷

  ثبت پروژه

  1 انتخاب طرح
  • تـرجـمـه غیررسـمی

   خدمات ترجمه غیر رسمی شامل ترجمه کتاب و انواع مقالات علمی دانشجویی و تخصصی، کاتالوگ، وب سایت، ترجمه فایل های صوتی و تصویری

   انتخاب
  • تـرجـمـه رسـمـی

   خدمات ترجمه رسمی شامل ترجمه شناسنامه، مدارک رسمی جهت مسافرت های توریستی، تحصیلی و اقامتی مدارک، ریز نمرات دانشگاهی، مدرک تحصیلی

   انتخاب
  • تـایپ و ویـراستـاری

   خدمات تایپ انواع متون فارسی، انگلیسی و فرانسوی، فرمول، جداول و فلوچارت و همچنین ویراستاری فنی و محتوایی کتاب، مقاله و پایان نامه

   انتخاب
  2 ورود یا ثبت نام
  3 جزئیات پروژه خود را وارد کنید