FONETIC MAGAZINE

ترجمه رسمی

موسسه فونتیک برای اولین بار در کشور ترجمه اسناد رسمی را به صورت آنلاین و تحویل درب به درب برعهده دارد. ترجمه رسمی ترجمه اسناد قانونی یا متونی است که برای تبادل اطلاعات حقوقی برای افرادی که به زبان های مختلف صحبت می کنند، استفاده می شود. ترجمه ی حقوقی یک نوع دشوار از ترجمه است، زیرا تمام اسناد این اسناد از نوع قانونی بوده و قانون جزء جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور است. ترجمه رسمی باید مطمئن و دقیق باشد تا اطلاعات قانونی را از یک زبان خارجی به دیگری انتقال دهد.

ترجمه رسمی موسسه فونتیک

اسناد رسمی شامل اسناد زیر است:

 • ترجمه قراردادها؛

 • ترجمه قوانین قانونی؛

 • ترجمه اسناد قانونی؛

 • ترجمه وکالت دفتر اسناد رسمی؛

 • ترجمه منشور شركت؛

 •  گواهی ثبت نام یک نهاد قانونی،

 •  گواهی مالیات دهنده؛

 • ترجمه مدارک دانشگاهی ؛

 • مستندات حق مالکیت؛

 • اسناد دیگر از حوزه فقه و قانون.

 • ترجمه مقررات؛

 • ترجمه اسناد محضری که توسط آپوستیل تایید شده است؛

ویژگی ترجمه ی رسمی

ترجمه حقوقی و رسمی یک نوع بسیار تخصصی ترجمه است که نیاز به مترجمی با دانش بالا در حوزه فقه و قانون دارد. اگر مترجم اشتباهات را در ترجمه متن رسمی انجام دهد، این امر می تواند به پیامدهای نامطلوب منجر شود. بنابراین، مترجمینی که موسسه فونتیک جهت انجام ترجمه های رسمی از کمک آن ها بهره می گیرد، بیش از 10 سال آموزش حقوقی و تجربه ترجمه بالایی داشته و دارای مهر مترجمی مورد تایید کانون مترجمین رسمی ایران هستند. همانطور که قبلا گفته شد، ویژگی ترجمه ی قانونی این است که متن ها در یک یا چند زبان بر اساس سیستم حقوقی کشور که در آن سند طراحی و صادر شده است، گردآوری شود. بنابراین مترجم با تجربه این امر را در فرمولاسیون این سند قانونی در نظر می گیرد.

ترجمه و ویرایش اسناد رسمی

مترجم واجد شرایط در ترجمه باید توجه داشته باشد که این سند در کشور دیگری و در چارچوب یک سیستم قانونی دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مترجم چنین ویژگی هایی را در نظر گرفته و اصطلاحات مناسب را اعمال می کند.در ترجمه رسمی، نمی توان کورکورانه به لغت نامه های قانونی اعتماد کرد، زیرا اغلب لغت نامه های حقوقی بدون تعریف شاخه ای از قانون ارائه شده اند. بنابراین، تجربه مترجم، همچنین دانش او در مورد این نوع ترجمه، بسیار مهم است. اصلاح ترجمه ی قانونی توسط سردبیر اجباری است، و در گروه فونتیک ترجمه متون رسمی تنها به مترجمین رسمی واجد شرایط داده می شود. و پس از ترجمه در صورت نیاز مدارک شما در اختیار وکیل ویراستار جهت بررسی قرار خواهد گرفت.

ترجمه رسمی موسسه فونتیک

روند ترجمه قانونی و رسمی

در صورت پذیرش یک سند رسمی قانونی، مدیر شرکت بلافاصله از مشتری درخواست می کند که اصل اسناد و مدارک خود را برای موسسه ارسال کند. و سپس مشتری تصمیم می گیرد که چگونه مدارک خود را ارسال کند (پست، مامور رسمی شرکت، مراجعه حضوری). پس از ارسال، مدارک جهت ترجمه در اختیار مترجم رسمی قرار گرفته و بعد از دریافت مهر مترجم و تاییدات لازم مجددا برای مشتری ارسال می گردد.
بسیاری از اسناد حقوقی، مانند اساسنامه، یادداشت، قرارداد، مدارک دانشگاهی و … پس از ترجمه، باید تأیید شود. برای استفاده رسمی از سند ترجمه شده در کشوری که قرار است در ان اسناد مورد استفاده قرار گیرند، این تاییدات ضروری هستند.
مهر و امضای یک مترجم، که به طور رسمی اسناد و مدارک جهت ترجمه در اختیار آن قرار گرفته شده است، در زمان ترجمه، دفتر اسناد رسمی را تأیید می کند. صدور گواهی یک دفتر اسناد رسمی توسط مهر و امضای مترجم رسمی رایج ترین روش ترجمه رسمی اسناد است. مترجمان و ویراستاران به شدت محرمانه بودن اطلاعات ترجمه شده را رعایت می کنند.

نوع و طراحی ترجمه قانونی و رسمی

ما می دانیم که مترجمان، که در حال کار بر روی متون رسمی هستند، بایستی با دقت و توجه به اصطلاحات صحیح کلمات، به دقت معنای قانونی متن را بیان کنند. بیش از آن، آنها به دقت از لغت نامه های قانونی استفاده می کنند، اگر فرهنگ لغت کلمات و اصطلاحات مناسب را نشان ندهند، آنها به دنبال منبع دیگری هستند که دقیق تر باشد.
اسناد قانونی شامل بسیاری از جداول با تعداد زیادی از ارقام است. بنابراین، مترجمان ما بسیار دقیق هستند، زیرا آنها می دانند که یک اشتباه در این رقم می تواند منجر به پیامدهای نامطلوب شود. ترجمه نباید ابهام یا اصطلاحی نامشخص داشته باشد.

ترجمه رسمی موسسه فونتیک

مترجمان ما در هنگام ترجمه یک متن حقوقی به زبان سند، کشور مبدا، ویژگی های فرهنگی آن، و همچنین قوانین دولت خاص، سیستم قانونی و قضایی آن توجه ویژه ای دارند. به نوبه خود، ترجمه باید با توجه به قوانین کشور که از این انتقال استفاده می شود، ترجمه و اجرا شود. ترجمه باید به طور قانونی برای کشور از درخواست خود درست باشد. به طورکلی ترجمه اسناد حقوقی باید دقیق، صحیح، واضح و قابل فهم باشد.
بنابراین، مترجمان موسسه فونتیک، که با اسناد و مدارک حقوقی کار می کنند، دانش فکری و قانونی عمیق ای نسبت به کشور مقصد مورد نظر شما دارند. ترجمه قرارداد حقوقی یا قراردادها، اساسا، بوسیله قالب بندی «در دو ستون» صورت می گیرد. سایر اسناد قانونی، مانند یک یادداشت، اسناد مؤسسات، وکالت، به گونه ای همانند اصل آنها ترجمه می شوند.همه چیزهایی که در سند وجود دارد شامل چاپ، تمبر، امضا، به طور کامل ترجمه خواهند شد. اگر لازم نیست تمام سند حقوقی را ترجمه کنید . فقط بخشی از آن را نیاز دارید، در قسمت توضیحات مربوط به پروژه قسمت های مورد نظر خود را کنید.