FONETIC MAGAZINE

ایا میدانید اگر موقع پاسخ دادن به سوالات اگزمینر جواب را فراموش کردید باید چه کاری انجام دهید؟

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر در طی آزمون اسپیکینگ زبان جمله خود را فراموش کرده اید، چه امتیازی از شما کم می شود؟ یا زمانی که پاسخ دادید و اگزمینر جواب مدنظر خود را دریافت نکرد چگونه جمله بعدی خود را شروع کنید؟ بعدش چه کاری میکنید؟ چه کاری می توانیم انجام دهیم تا خودمان را در این وضعیت بی دست و پا گرفتار نکنیم؟

به جای گفتن‘Pardon?’, ‘Hmmmm’ و یا تکرار مجدد جمله قبلی، بیایید ابتدا نگاهی به راهنمایی های زیر داشته باشیم  که می توانند به شما در آزمون زبان کمک کنند:

tips for ielts speaking

اگر سوال را به طور کامل درک نکرده اید چه کاری باید انجام دهید؟

در این مورد، سعی کنید از این جملات و عبارات استفاده کنید:

اگر درست درک کنم …

…,If I understand right 

متاسفم، مطمئن نیستم که درست فهمیده باشم. منظورم اینه …؟

…(I’m sorry, I’m not sure I understand. Do you mean (that 

متاسفم من کاملا منظور شما را نمی گیرم وقتی می گویید … منظور اینه …؟

?…Sorry I don’t quite catch you. When you say …, do you mean 

من دقیقا مطمئن نیستم که چگونه به این سوال پاسخ دهم، اما (شاید) …

…(I’m not exactly sure how to answer that question, but (perhaps 

این یک سوال دشوار است اما (شاید) …

…(That’s a rather difficult question, but (maybe 

آیا می توانید این سوال / موضوع را دوباره تغییر دهید؟

?Could you please rephrase that question / topic

اگر گیر بیوفتم چه باید بگویم؟

گیر کردن در سوالات در طی فرایند آزمون دایما اتفاق می افتد و ما می توانیم از کلمات و عبارات زیر استفاده کنیم تا نشان دهند که شما به طور جدی در حال فکر کردن به موضوع هستید (به جای اینکه فقط به فکر دادن پاسخ باشید):

خوب، …

 • Well

در واقع، …

 • …Actually

در حقیقت، …

 • …In fact

می دونید …

 • …You see

چطوری باید بگم …

 • …How shall I put it

اجازه بدهید برای یک لحظه فکر کنم …

 • …Let me think for a second 

چند ثانیه صبر کن …

 • …Give me a few seconds

و به جای گفتن “من فکر می کنم” ‘I THINK’، به جای عبارت های زیر استفاده کنید:

تا آنجا که به من مربوط هست..

 • …. As far as I’m concerned

به نظر من که…

 • …It seems to me that

من می خواهم اشاره کنم که …

 • …I’d like to point out that

من متقاعد شده ام که …

 • …I’m convinced that

شخصا، من در نظر می گیرم …

 • …Personally, I consider

اگر فراموش کنم چگونه کلمات خاصی را تلفظ کنم چه باید بکنم؟

الف: از کلمات مبهم استفاده کنید

همه ما می خواهیم از واژگان پیچیده استفاده کنیم تا اگزمینر را تحت تاثیر قرار دهیم، اما گاهی اوقات ما نمی توانیم به یاد بیاوریم که چگونه این کلمه را می گویم! در این مورد، سعی کنید از یک کلمه مبهم برای جایگزینی آن استفاده کنید.

به عنوان مثال، شما می خواهید جمله زیر را بگوید:

‘Mike experienced a terrible hard time’

اما به دلیل فشار شما فراموش کردید از کلمه “تجربه” استفاده کنید. در عوض، شما می توانید جمله زیر را به کار ببرید:

‘Mike had a terrible hard time’

ب : استفاده از مترادف ها

راه دیگری برای این کار استفاده از مترادف است. از تصورات خود استفاده کنید و از واژه هایی استفاده کنید که می تواند معنای مشابهی را بیان کند.

به عنوان مثال، اگر نمیتوانید بگویید:

‘This woman is talkative’

سپس از مترادف استفاده کنید:

‘This woman is never quiet’

ج: کلمات را گسترش دهید

بسیاری از واژه های پیچیده را می توان با استفاده از عبارات ساده «گسترش» یا «توضیح» داد. اگر شما در استفاده از برخی از کلمات راحت نیستید، سعی کنید آن را ساده نگه دارید، حتی ممکن است به دلیل استفاده از جملات روان و استفاده از گرامر صحیح، یک نمره بالاتر را به دست آورید.

به عنوان مثال، اگر جمله زیر کمی دشوار است:

‘I’ve never seen such a stubborn person’

سپس می توانیم بگوییم:

‘I’ve never seen such a person who never listens to other’s advice’

 چگونه باید سخنرانی خود را آغاز کنم و چگونه باید آن را پایان دهم؟

علاوه بر راحت بودن در سخنرانی، باید بر روی داشتن یک شروع خوب و پایان خوب هم تمرکز کنیم. هیچ چیز بدتر از نداشتن چیزی برای گفتن و استفاده از جمله  ‘Yea, that’s that…’.نیست

در اینجا برخی از جملات خوب که می تواند شما را در شروع و پایان مکالمه کمک کند، اشاره شده است:

به نظر می رسد که شما واقعا می دانید که چگونه باید پرسش های دشوار بپرسید

It seems that you really know how to ask difficult questions

این یک سوال جالب است

That’s an interesting question

خوب، واقعا سخت است بگویم.

Well, it’s really hard to say

در واقع، من کاملا به یاد ندارم.

Actually, I don’t quite remember

برای پایان دادن به سخنرانی ما می توانیم چیزی شبیه به این را امتحان کنیم:

به عبارت دیگر، من …

In other words, I am …

و این بدان معنی است …

And that means …

آنچه من پیشنهاد می کنم …

What I’m suggesting is …

تمام آنچه من می خواهم بگویم این است …

All I’m trying to say is …

اگر من بتوانم آن را بازنویسی کنم …

If I can rephrase that, …

شاید من باید آن را واضح تر بیان کنم …

Perhaps I should make that clearer by saying …

شاید دقیق تر بگویم …

 Perhaps it would be more accurate to say …

******

امیدوارم که همه چیز را هنگام پاسخ دادن برای آزمون اسپیکینگ آیلتس را بدانید و در آن زمان بتوانید بهترین خود را ارائه دهید و امیدوارم هیچ یک از این لحظات ناپایدار اتفاق نیفتد!

اگر میخواهید در این شرایط گرفتار نشده و مهارت مکالمه خود را سریع تقویت کنید، بهتر است قبل از آزمون اصلی چندین بار آزمون های ماک را شرکت کرده و مهارت های خود را تقویت کنید.