ماک آنلاین آیلتس

آزمون های جنرال و آکادمیک بر اساس آزمونهای واقعی آیلتس همراه با پاسخ و نکات

ماک آنلاین آیلتس

آزمون های جنرال و آکادمیک بر اساس آزمونهای واقعی آیلتس همراه با پاسخ و نکات

با تخفیف

SPEAKING

با تخفیف

WRITING

رایگان

READING

رایگان

LISTENING

رایگان

LISTENING

رایگان

READING

با تخفیف

WRITING

با تخفیف

SPEAKING

رایگان

LISTENING

رایگان

READING

با تخفیف

SPEAKING

با تخفیف

WRITING

ارسال فایل رایتینگ بر اساس موضوع انتخابی شما

شما می توانید فایل رایتینگ خود را بر اساس موضوع انتخابی خود برای ما ارسال کنید تا توسط کارشناسان ما ارزیابی شود. شما می توانند بهترین بازخورد را برای بهبود مهارت رایتینگ خود دریافت کنید.

 

تصحیح فایل رایتینگ فونتیک
رزرو آزمون اسپیکینگ آنلاین فونتیک

رزرو آزمون اسپیکینگ آنلاین

آزمون های آیلتس اسپیکینگ به صورت آنلاین بر اساس آزمون های واقعی برای ارزیابی مهارت های گفتاری شما. همچنین در پایان آزمون نکاتی در مورد عملکرد شما توسط اگزمینر ارائه می شود