این چند نکته برای آزمون لیسنینگ آیلتس، استراتژی های اساسی را در اختیار شما قرار می دهد تا به شما کمک کند نمره لازم را در آزمون بدست آورید و به شما نشان دهد که چگونه مهارت های گوش دادن خود را بهبود ببخشید.

ابتدا سوال ها را قبل از شروع آزمون لیسنینگ به دقت بخوانید

در ابتدای آزمون لیسنینگ آیلتس به شما زمانی (با توجه به سطح سوال 30-90 ثانیه) داده میشود تا سوالات را بررسی کنید. حتما کلمات کلیدی را مشخص کرده و زیر آن ها خط بکشید و بعد از این زمان تمام مدت تمرکز خود را به فایل صوتی بدهید. حتما کلمات کلیدی را خواهید شنید و اگر آن را نشنیدید ممکن است پاسخ سوال را از دست داده باشید. تمرکز خود را حفظ کرده و به سراغ سوال بعدی بروید.

ماک آنلاین آیلتس

مطمئن شوید که پاسخ خود را به درستی هجی می کنید.

اگر حتی یک حرف از پاسخ خود را به اشتباه نوشته باشید پاسخ شما نادرست خواهد بود، حتی اگر جواب درست باشد. به عنوان مثال، اگر پاسخ صحیح building باشد اما شما آن را bilding بنویسید کنید، پاسخ شما اشتباه است و هیچ نمره ای نخواهید گرفت.

پاسخ دقیقا بر اساس گفته های صوت در حال پخش خواهد بود.

پاسخ درست همیشه دقیقاً همان جواب گفته شده در فایل صوتی در حال پخش در آزمون لیسنینگ آیلتس خواهد بود. هیچ پارافریزی وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال اگر شما فکر کردید که باید پاسخ را به یک فعل یا زمان دیگر تغییر دهید، پاسخ شما اشتباه خواهد بود.

 تعداد واژه خواسته شده در سوال را بررسی کنید و به آن پایبند باشید

همیشه در عنوان سوال آزمون لیسنینگ آیلتس تعداد جواب هایی را که باید بدهید عنوان میکند. به عنوان مثال در عنوان نوشته شده که تعداد 2 کلمه/عدد باید در جاهای خالی درج شود. به این معنی که پاسخ شما میتواند یک یا دو کلمه/عدد باشد ولی هرگز سه کلمه ای نخواهد بود.

توجه: کلمات با خط تیره به عنوان یک کلمه به حساب می آیند، یعنی old-fashioned man به عنوان 2 کلمه حساب می شود.

سوالاتی را که بایستی به آنها پاسخ دهید ممکن است پارافریزی از صوت درحال پخش باشد

انتظار نداشته باشید که در هنگام گوش دادن به صوت در حال پخش دقیقا عین آن کلمات را در متن پیش روی خود مشاهده کنید. سوالات پیش روی شما ممکن است پارافریزی از صوت در حال پخش باشد. با این حال ، کلمات گمشده ای که شما باید در پاسخنامه وارد کنید دقیقاً همان کلمات موجود در ضبط خواهد بود.

how to expand your vocabularly listen audio.jpeg

سوالات همیشه به ترتیب هستند

یعنی به همان ترتیبی که فایل صوتی پخش میشود سوالات را مشاهده میکنید. ولی مراقب باشید، گرچه سوالات به ترتیب هستند اما برای چند گزینه ای، گزینه ها لزوماً به ترتیب یکسان نیستند.

از کلمات راهنما در صوت درحال پخش استفاده کنید

درسوالات کلمات یا عناوین خاصی وجود دارد که می تواند به عنوان راهنمای موقعیت شما در فایل صوتی درحال پخش باشد به عنوان مثال برخی از تاریخ ها و یا اسامی خاص که در متن سوال داده شده است. از این کلمات راهنما برای ردیابی و بررسی دقیقاً مکانی که در آن هستید همیشه استفاده کنید. این به شما کمک می کند تا گم نشوید. اگر متوجه شدید لحظه ای گم شده اید ، برای یافتن موقعیت خود بر اساس فایل صوتی ، تمرکز خود را به کلمه یا کلمات راهنمای بعدی  معطوف کنید.

اگر پاسخی را از دست دادید، ادامه دهید

اگر متوجه شدید پاسخی از دست داده اید یا گم شده اید، وقت خود را برای فکرکردن یا جستجو نگذارید. اگر این کار را انجام دهید ممکن است پاسخ های بیشتری را از دست بدهید. پاسخ را خالی بگذارید و بلافاصله جستجوی کلمه راهنمای بعدی و جایگاه خود را در فایل صوتی شروع کنید.

در پایان آزمون سریع برگردید و هرگونه پاسخ نادرست را حدس بزنید

اگر تا پایان آزمون جواب را نمی دانید ، بهترین حدس را بزنید. برای پاسخ اشتباه هیچ نمره ای از دست نخواهید داد و حتی ممکن است درست حدس زده باشید.

سعی کنید پاسخ های خود را بر اساس نوع متن و سوال پیش بینی کنید

متن پیرامون یک پاسخ می تواند سرنخی از نوع پاسخی باشد که به دنبال آن می گردید. به عنوان مثال، اگر قبل از پاسخ کلماتی مانند (a ، an یا the) مشاهده کردید، این بدین معنی است که پاسخ شما یک “اسم (noun)” خواهد بود. موضوع فایل صوتی به شما ایده می دهد که این اسم ممکن است چه چیزی باشد. یک جای خالی قبل یا بعد از فعل ممکن است یک قید باشد و غیره.

شما می توانید تست های لیسنینگ رایگان بیشتری را در www.mock.fonetic.ir تمرین کنید