متن اصلی آزمون ریدینگ آیلتس شامل 3 پاراگراف است که برای انجام آنها 60 دقیقه وقت خواهید داشت. برای تکمیل آزمون در زمان مقرر، به شما توصیه می شود که بیش از 20 دقیقه در هر قسمت صرف نکنید. این بخش دارای 40 سوال با هر سوال دارای 1 امتیاز است و هیچ نمره منفی برای پاسخ های اشتباه ندارد. سوالات تحت انواع مختلف قرار می گیرند که با جزئیات بیشتر در پایین صفحه توضیح داده می شوند. 

سوالات چند گزینه ای در آزمون ریدینگ آیلتس(Multiple Choice Questions)

سوالات چند گزینه ای آزمون ریدینگ آیلتس حدود 3-4 گزینه دارد که بایستی پاسخ خود را از بین گزینه های مختلف انتخاب کنید. این سوالات ممکن است به صورت پرسش و پاسخ یا انتخاب یک پاسخ صحیح برای پایان دادن به یک جمله باشد. این پاسخ ها با توجه به متن به ترتیب زمانی ظاهر می شوند.

در اینجا نمونه ای از یک سوال چند گزینه ای آورده شده است:

fonetic ielts mock

سوالات صحیح / غلط / داده نشده (True/False/Not given Questions)

این سوالات آزمون ریدینگ آیلتس بسیار هوشمندانه هستند. این سوال شامل چندین جمله است:

*اگر این عبارت در متن اصلی ریدینگ آیلتس همانطور که هست وجود دارد ، باید آن را به عنوان درست (True) علامت گذاری کنید.

*اگر مشخص شد که این جمله مخالف جمله ای است که در متن اصلی ریدینگ آیلتس وجود دارد ، باید آن را به عنوان غلط (False) علامت گذاری کنید.

*اگر گزاره داده شده در سوال اصلاً در متن اصلی ریدینگ آیلتس وجود نداشته باشد ، باید گزینه داده نشده (Not given) علامت گذاری شود.

نباید وقت زیادی را صرف یافتن جمله ای که در متن نیست ، تلف کنید.

در اینجا نمونه ای از سوال True / False / Not given وجود دارد

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

سوالات بله / خیر / داده نشده (Yes/No/Not given Questions)

همانند سوالات صحیح / غلط / داده نشده، سوالات بله / خیر / داده نشده نیز عبارات مختلفی دارد. اما در اینجا از شما خواسته می شود که بر اساس نظر نویسنده با جملات سوال موافق یا مخالف باشید.

در اینجا نمونه ای از سوالات Yes / No / Not given  وجود دارد

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

سوالات تطبیقی آزمون ریدینگ آیلتس (Matching Questions)

انواع مختلفی از سوالات تطبیقی در آزمون های ریدینگ آیلتس وجود دارد و هر یک با دیگری متفاوت است.

4 (الف) تطبیق عناوین (Matching Heading):

در این نوع سوالات آزمون ریدینگ آیلتس، لیستی از عناوین مختلف داده می شود و از شما خواسته می شود که این عناوین را با یک پاراگراف در متن ریدینگ مطابقت دهید. قبل از شروع به خواندن متن ، باید عنوان ها را بخوانید. برای دریافت پاسخ صحیح ، باید پاراگراف کامل را بخوانید و فقط به چند سطر اول پاراگراف بسنده نکنید. عناوین دیگری نیز وجود خواهد داشت که مربوط به هیچ یک از پاراگراف های ارائه شده در متن نیست ، در چنین مواردی سعی کنید آن دسته از عناوین را نیز شناسایی کنید.

در اینجا یک نمونه سوالات Matching Heading آورده شده است:

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

4 (ب) تطبیق اطلاعات (Matching Information):

سوالات مربوط به تطبیق اطلاعات دارای لیستی است که شامل اطلاعات برگرفته از پاراگراف ها می باشد. از شما خواسته می شود پاراگرافی را که اطلاعات از آن گرفته شده است، بیابید. بعضی اوقات سوال ممکن است بسیار هوشمندانه باشد زیرا ممکن است اطلاعات داده شده در کلمات دقیقاً همانطور که در پاراگراف آورده شده نباشد. بنابراین برای پاسخ دادن به این سوالات باید پاراگراف را بخوانید تا معنی / ایده پشت آن را بفهمید.

در اینجا یک نمونه سوال Matching Information وجود دارد:

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

4 (ج)  تطبیق ویژگی ها (Matching Features):

در این نوع سوالات آزمون ریدینگ آیلتس ، لیستی از موارد در کادر وجود دارد و شما باید با خواندن و درک برخی جملات در متن ، این موارد را مطابقت دهید. این لیست ممکن است از نام افراد یا شهرها باشد. به عنوان مثال ، اگر در لیست نام اشخاص وجود داشته باشد ، سوال ممکن است مطابقت جمله با نام شخصی باشد که آنها را گفته است. مانند سایر انواع سوالات تطبیقی ، برخی از موارد ذکر شده ممکن است در متن موجود نباشد. بنابراین ، برای صرفه جویی در وقت ، قبل از پاسخ به هر سوال، متن را بخوانید.

در اینجا یک نمونه سوال از Matching Features وجود دارد

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

4 (د) تطبیق پایان جمله ها (Matching sentence endings):

در این نوع سوال ها آزمون ریدینگ آیلتس، شما باید دو نیمه جمله ها را به هم متصل کنید. نیمه اول جمله قبلاً داده شده است ، شما باید بفهمید که از لیست ارائه شده، پایان مناسب برای جمله کدام یک است. هنگام انتخاب از لیست ، باید موارد زیر را در خاطر داشته باشید:

در جمله نباید هیچ خطای دستوری وجود داشته باشد.

جمله پایانی انتخاب شده توسط شما باید منطقی باشد

 جمله باید دقیقا هم معنی جمله درمتن باشد.

در اینجا نمونه سوالات Matching sentence endings وجود دارد

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

سوالات تکمیل کردن جملات ناقص و پاسخ کوتاه در آزمون ریدینگ آیلتس (Sentence completion and Short-answer Questions)

سوالات این بخش از آزمون ریدینگ آیلتس تقریباً مشابه هستند. در بخش تکمیل جمله، از شما خواسته می شود که با استفاده از کلمات داده شده در متن، فضای خالی را پر کنید. در حالی که در سوالات پاسخ کوتاه، برای نوشتن پاسخ کوتاه باید کلمات را از متن داده شده بگیرید. توجه به دستورالعملهای ارائه شده در سوال بسیار مهم است زیرا در بعضی از دستورالعملها محدودیت کلمه ای ذکر شده است و اگر آن را رعایت نکنید ممکن است نمرات خود را از دست دهید.

در اینجا یک نمونه سوالات sentence completion وجود دارد:

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

در اینجا یک نمونه سوالات short-answer وجود دارد

ماک آنلاین آیلتس فونتیک

 

سوالات تکمیل چکیده، یادداشت، جدول، نمودار در آزمون ریدینگ آیلتس(Note, Table, Diagram and Summary Completion Questions)

در این نوع سوالات از آزمون ریدینگ آیلتس از شما خواسته می شود مجموعه ای از یادداشت ها ، جداول ، نمودار یا خلاصه را بر اساس اطلاعات داده شده در متن تکمیل کنید. بعضی اوقات سوال نوشتن یک پاسخ کوتاه است و گاهی مجبورید از لیست پاسخ های داده شده یکی را انتخاب کنید. معمولاً این نوع سوالات فقط بر اساس یک قسمت از بخش استوار هستند ، بنابراین برای پر کردن اطلاعات مهم لازم نیست کل متن را بخوانید.

در اینجا یک نمونه از  سوالات Note Completion وجود دارد

ماک آنلاین آیلتس فونتیک